Wolontariat rok szkolny 2020/2021

Aktualności:

23 listopada odbędzie się wirtualne spotkanie członków Wolontariatu.Jeśli chcesz do nas dołączyć- proszę napisz w librusie do M.Grzebieniak (do dnia 20.11.20). Zapraszamy

 

 


Wolontariat rok szkolny 2019/2020

Szkolny regulamin przyznawania punktów za wolontariat dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku

CELE WOLONTARIATU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W SŁUPSKU

 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej,
 • wykorzystanie umiejętności i zapału uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego oraz środowiska lokalnego,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • promocja idei wolontariatu w szkole,
 • prowadzenie cyklicznych spotkań wolontariuszy,
 • niesienie pomocy potrzebującym.

PRACA WOLONTARIATU

 1. Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Słupsku.
 2. Udział w akcjach organizowanych przez Polską Akcję Humanitarną
  Program PAH: „Wiem i działam „.
 3. Współpraca z Hospicjum Miłosierdzia Bożego w Słupsku.
 4. Cała Polska Czyta Dzieciom- udział w akcji czytanie wierszy, bajek w klasach I-III oraz w przedszkolu.
 5. Pomoc dla słupskiego schroniska dla zwierząt.
 6. Współpraca z Bankiem Żywności.

Koordynatorzy: Marzena Grzebieniak, Anna Żmuda-Trzebiatowska

Wsparcie: Wioletta Kowalewska

Wolontariusze:

 1. Pypczyńska Urszula
 2. Jura Oliwia
 3. Nosal Emilia
 4. Jarmuł Maja
 5. Pytlewska Zuzanna
 6. Batruch Bartosz
 7. Pacholski Mateusz
 8. Maciulewicz Nikola
 9. Subocz Zuzanna
 10. Hinca Nikola
 11. Żydzianowski Mikołaj
 12. Żebrowska Hanna
 13. Pyzio Maksymilian
 14. Diegner Laura
 15. Witkowska Julia
 16. Malczewska Aleksandra
 17. Bengier Wiktoria
 18. Smysło Kinga

PROJEKT EKOMISJA

ekomisja„EkoMisja – nie marnuję” to długofalowy projekt Federacji Polskich Banków Żywności współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem projektu jest zwiększenie świadomości obywateli, głównie dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, na temat ekologicznych skutków marnowania żywności oraz ograniczanie tych niekorzystnych dla środowiska naturalnego zachowań.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez działania edukacyjne wskazujące, że marnowanie żywności jest problemem o negatywnym wpływie na środowisko, jak również wskazać praktyczne sposoby na zmniejszenie skali odpadów żywności na poziomie gospodarstwa domowego.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE:

1) Projekt KLASA

Istotą projektu KLASA jest samodzielna praca uczniów, służąca realizacji określonego przedsięwzięcia (zadania lub problemu dydaktycznego i wychowawczego). Podczas pracy uczniowie samodzielnie zdobywają nie tylko wiedzę merytoryczną, ale dodatkowo uczą się pracy w grupie, realizacji założonych celów i podejmują nowe wyzwania.

Praca uczniów w projekcie KLASA polega na opracowaniu w grupach 4 tematów, tj:

PROJEKT I: „Jak przekonać rówieśników, aby dbali o planetę”
PROJEKT II: „Nasza planeta za 100 lat, jeśli nic nie zmienimy”
PROJEKT III: „Jak będzie wyglądała nasza planeta, jeśli już teraz zaczniemy o nią dbać”
PROJEKT IV: „Jakie działania może podjąć każdy z nas dla ratowania planety”

W realizacji projektu KLASA pomagają Edukatorzy z Banków Żywności, którzy spotykają się z uczniami na zajęciach wprowadzających w tematykę programu, tj. ekologiczne skutki marnowania żywności. Projekt KLASA kończy się prezentacją uzyskanych rezultatów całej społeczności szkolnej. Wśród sposobów na zaprezentowanie opracowywanych tematów można wymienić m. in. ekologiczne quizy, filmy edukacyjne, piosenki, konkursy plastyczne, warsztaty kulinarne i wiele innych.

2) „Szkolne Kluby Niemarnowania

„Szkolne Kluby Niemarnowania” to idea kółek/zajęć tematycznych, dotyczących ekologii oraz zapobiegania marnotrawstwu jedzenia. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” nauczyciel przeprowadza lekcje o ekologii i niemarnowaniu żywności, w tym ekologicznych skutkach marnowania. W ramach „Szkolnych Klubów Niemarnowania” szkoła organizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące kształtowania postaw proekologicznych, wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania.

W naszej szkole w projekcie „EkoMisja – nie marnuję” biorą udział: 2a, 3b, 5c, 6c.


AKTUALNOŚCI

GALA WOLONTARIATU 2019


AKCJA CHARYTATYWNA

Akcja charytatywna dedykowana CHORYM NA STWARDNIENIE ROZSIANE- zbieraliśmy pieluchomajtki dla dorosłych i białe, bawełniane ręczniki.


 

Nasi wolontariusze

29.11.19 szkolni wolontariusze w sklepie Lidl zbierali produkty spożywcze dla najbiedniejszych na święta. Akcja przeprowadzona pod patronatem Banku Żywności.


Nasi wolontariusze w przedszkolu

W dniu 25.11.2019 r. nasi wolontariusze włączyli się do akcji ” CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM” i czytali bajki dzieciom.


Kwesta na rzecz Hospicjum – nasi wolontariusze

Szkolne koło wolontariatu włączyło się w tegoroczną zbiórkę pieniędzy na rzecz Słupskiego Hospicjum.


Szkoła Pamięta – nasi wolontariusze

W ramach akcji SZKOŁA PAMIĘTA w piątek 25.10.19 szkolni wolontariusze odwiedzili lokalne miejsca pamięci zgłębiając ich historię, uporządkowali miejsca związane z ważnymi wydarzeniami Słupska, zapalili znicze.


Działalność charytatywna na rzecz zwierząt- nasi wolontariusze

W tradycji naszej szkoły jest działalność charytatywna na rzecz zwierząt. W październiku zorganizowaliśmy zbiórkę darów, które wspomogą działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt. Uczniowie naszej szkoły włączyli się do zbiórki na rzecz psów i kotów, przynosząc koce, kołdry, karmę, smycze, zabawki. 25 października wszystkie dary przekazaliśmy SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W SŁUPSKU.


Wolontariat – rok szkolny 2018/2019