Apel o Prawach Człowieka

14 grudnia 2017

W grudniu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Z tej okazji uczniowie klasy 5b przygotowali pod kierunkiem p. Elżbiety Fijałkowskiej apel. Podczas spotkania dzieci poznały podstawowe prawa, które zostały zagwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka, która w Polsce obowiązuje od 1991 roku, czyli 26 lat.

Warto pamiętać, że każde dziecko ma prawo m.in. do:
– prywatności,
– życia, rozwoju i tożsamości.
– wychowania w rodzinie, kontaktu z obojgiem rodziców,
– życia bez przemocy,
– ochrony zdrowia i do właściwej opieki lekarskiej,
– wyrażania swojego zdania,
– odpoczynku i wolnego czasu,
– nauki i zdobywania informacji,
– normalnego życia.

Dzieci należące do mniejszości narodowych mają prawo do uczenia się swojego ojczystego języka, religii i własnej kultury

Pamiętajmy, że nie ma gorszych ani lepszych dzieci. Każdy ma takie same prawa!

Comments are closed.