28.09.2018 był świętem tabliczki mnożenia. W naszej szkole każda lekcja związana była z tabliczką mnożenia. Komisje egzaminacyjne, w skład których wchodzili uczniowie klasy 5c i 7c, podczas lekcji przeprowadzały egzaminy z tabliczki mnożenia. Każdy uczeń uświadomił sobie na jakim poziomie operuje tabliczką mnożenia. Na przerwach uczniowie uczestniczyli w słodkiej zabawie losując zadanie z tabliczką mnożenia. Każdy z uśmiechem na twarzy brał udział w działaniach pod hasłem tabliczka mnożenia.

Comments are closed.