Praca szkoły w czasie zawieszenia zajęć do 25 marca 2020r.

  • szkoła pracuje w godz.8-13.30 ( dyrekcja, sekretariat, pracownicy obsługi) bez przyjmowania interesantów.

W razie potrzeby załatwienia sprawy, ze szkołą można kontaktować się:

  • telefonicznie :

-sekretariat :   59 842 55 01

-dyrektor :  608 493 018

  • elektronicznie -email :

– sekretariat :     sekretariat@sp1slupsk.pl

– dyrektor  :      elzbieta.krawczykiewicz@sp1slupsk.pl

 

– nauczyciele -LIBRUS

  • nauczyciele pracują w domu-są w gotowości do pracy,
  • dyrekcja, na bieżąco, utrzymuje kontakt emailowy z nauczycielami,
  • nauczyciele nawiązali kontakt z uczniami i ich rodzicami, przesłali im zagadnienia do pracy, indywidualnie z uczniami umawiają się, za pomocą poczty elektronicznej, na wytłumaczenie zagadnienia lub jego sprawdzenie.

 

Comments are closed.

Previous Post
«
Next Post
»
Skip to content