Deklaracja dostępności

18 marca 2020

Deklaracja dostępności
Dane teleadresowe:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
ul. Witolda Lutosławskiego 23
76-200 Słupsk
Tel. 59 842 55 01
e-mail: sekretariat@sp1slupsk.pl
dyrektor: mgr Elżbieta Krawczykiewicz
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.sp1slupsk.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp1slupsk.pl
Data publikacji strony internetowej: 10.10.2005r.
Data ostatniej dużej aktualizacji 02.01.2020r.
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono: 18.03.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0 (WCAG 2.0)
Dostępna strona
Poruszanie się bez użycia myszki.
Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu klawiatury.
Nasza strona powinna dać się znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.
Firefox, Chrome, Microsoft Edge:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:
1.Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
2.Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
3.Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
4.W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
5.Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
6.Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Dokumenty
Na stronach SP-1 w Słupsku znajduje się wiele plików do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Opisy alternatywne grafik i zdjęć
Na serwisie pamiętamy, aby do grafik i zdjęć, prezentujących istotne informacje, dodać opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są właściwie opisane.
Powiększanie strony
Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.
Powiększanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:
1.po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL” oraz „+” (przeglądarki: , Microsoft Edge,Chrome, Firefox, Opera);
2.dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek:
1)Microsoft Edge: klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia,
2)Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane…”. Szukamy nagłówka „Treści internetowe”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony,
3)Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne powiększenia,

4)Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.
Pomniejszanie strony w przeglądarkach jest możliwe na dwa sposoby:
1.po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „-” (przeglądarki: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera);
2.dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarek;
1)Microsoft Edge: klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia,
2)Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane…”. Szukamy nagłówka „Treści internetowe”, pod nim jest możliwość pomniejszania czcionki i strony,
3)Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie mamy do wyboru różne pomniejszenia,

4)Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, pod nim jest możliwość powiększania czcionki i strony.
Domyślny rozmiar strony w przeglądarkach, jego ustawienie jest możliwe na dwa sposoby:
1.po wciśnięciu na klawiaturze jednocześnie przycisków „CTRL”oraz „0” (przeglądarki: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera);
2.dzięki zmianie w ustawieniach przeglądarki:
a.Microsoft Edge: klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Powiększenie”. Rozwinie się lista, gdzie zaznaczamy „100%”,
b. Chrome (wersja 42): klikamy w menu (prawy górny róg – trzy poziomie paski) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „chrome://settings/”. Następnie klikamy w link „Pokaż ustawienia zaawansowane…”. Szukamy nagłówka „Treści internetowe”, wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”,
c.Firefox (wersja 37): klikamy w menu na „Widok”, a następnie „Rozmiar pierwotny”,

d.Opera (wersja 22): klikamy na „Opera” (w lewym górnym rogu) na „Ustawienia” lub wklejamy do przeglądarki adres „opera://settings”. Następnie klikamy w link „Witryny”. Szukamy nagłówka „Wyświetlanie”, wybieramy w „Rozmiar czcionki” opcję „Średni”, a w „Powiększanie strony” opcję „100%”,
Filmy wideo
Do umieszczanych materiałów filmowych dodajemy napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.
Zrozumiałość i czytelność treści
Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty dzielimy na akapity, stosujemy wyróżnienia. Cytaty i ważne informacje są odpowiednio wyróżnione.
Zapewnienie dostępności serwisów
Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić strony Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku prosimy o kontakt pod adres e-mail: sekretariat@sp1slupsk.pl
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: sekretariat@sp1slupsk.pl
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku to:
1.Budynek szkoły przy ul. Lutosławskiego 23
2.Budynek hali sportowej przy ul. Rybackiej 5b
Budynek Szkoły-część zabytkowa wraz z łącznikiem przy ul. Lutosławskiego 23
Budynek znajduje się po prawej stronie ulicy Lutosławskiego jadąc w kierunku ulicy Garncarskiej. Jest to budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony z łącznikiem dwu-kondygnacyjnym. Główna bramka wiodąca na posesję szkoły usytuowana przy ulicy Lutosławskiego 23. Od bramki dla ruchu pieszego do wejścia głównego budynku teren wyłożony jest kostką brukową na jednym poziomie. Nie stanowi przeszkody architektonicznej. Istnieje także możliwość dotarcia do wejścia głównego poprzez bramkę i bramę wjazdową od ulicy Chopina- znajdującą się kilka metrów dalej. Wejście główne znajduje się od strony ulicy Lutosławskiego. Do drzwi prowadzi jeden niski stopień. Otwierając drzwi sięgamy do klamki. Wchodząc do budynku musimy pokonać kilkanaście stopni, aby dostać się na parter. Do budynku prowadzą jeszcze dwa dodatkowe wejścia, są otwierane w razie potrzeby i używane jako wyjścia ewakuacyjne. Pierwsze znajduje się od strony boiska -jeden stopień, drugie również od strony boiska do sali gimnastycznej- kilka stopni. W całym budynku schody nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, nie ma tez windy umożliwiającej dotarcie na pierwsze piętro. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek pozbawiony jest udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Budynek hali sportowej ul. Rybacka 5b
Budynek jednokondygnacyjny znajduje się po lewej stronie ulicy Rybackiej jadąc do ul. Słonecznej. Do budynku prowadzi brama zamykana na kłódkę. Parking usytuowany bezpośrednio przed budynkiem jest utwardzony bez wysokich krawężników. Do budynku prowadzą dwa wejścia od strony ul. Rybackiej i od strony rzeki, bez schodów . Otwierając drzwi sięgamy do klamki. Wewnątrz budynku na parterze znajdują się następujące pomieszczenia: korytarz, szatnie, pokój nauczycielski, sala gimnastyczna, magazynki sportowe, pomieszczenia socjalne i toalety z prysznicami. Przy obu drzwiach wejściowych znajdują się niskie progi. Wewnątrz, również jest kilka niewysokich progów 3-8 cm. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Wszyscy nasi pracownicy są w stanie udzielić pomocy oraz informacji, nie posługują się jednak językiem migowym.

Comments are closed.