ZERÓWKA W BUDYNKU SP1 W SŁUPSKU

Informujemy, że w budynku  SP1 w Słupsku, będzie utworzony  bezpłatny oddział przedszkolny  dla 6-latków,  tzw. „ ZERÓWKA”

Oddział ten będzie zarządzany przez Przedszkole nr 4 w Słupsku, ul. Witolda Lutosławskiego 6.

W  SP1 grupa „ZEROWA” ma zapewnione bardzo komfortowe warunki :

  • oddzielnie wejście (z boku szkoły) do swoich pomieszczeń : szatnia, łazienka, sala zajęć, pomieszczenie gospodarcze
  • możliwość korzystania z obiektów szkoły : sala gimnastyczna, sala widowiskowa, plac zabaw, boisko sportowe
  • możliwość zaprzyjaźnienia się ze społecznością SP1 poprzez udział w uroczystościach szkoły
  • udział w zajęciach klas 1-3
  • kontynuacja nauki w SP1

Dzieci będą mogły przebywać w tym oddziale bezpłatnie, z płatnym posiłkiem,  przez 4 lub 8 godzin dziennie.

 

        Rekrutacja do oddziału przedszkolnego „ZERÓWKI”

W celu złożenia wniosku/zgłoszenia dziecka do „ZERÓWKI” należy wejść na stronę                          https://przedszkola-slupsk.nabory.pl
od 04.05.2020r. ( godz. 13.00) do 15.05.2020r. ( godz. 13.00) i postępować zgodnie z zamieszczoną tam informacją.

We wniosku należy wskazać PRZEDSZKOLE NR 4 w Słupsku

Jeżeli Rodzice mają kłopot z elektronicznym złożeniem wniosku,  mogą  tę czynność wykonać wspólnie z sekretarzem szkoły, w porozumieniu telefonicznym.                                         Nr telefonów : 59 842 55 01 lub 534 829 415

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa, prosi się Rodziców o niedostarczanie do odwołania wydruków zgłoszeń dotyczących rekrutacji . 

Wnioski te można ( ale nie trzeba koniecznie) przesłać elektronicznie :
pm4slupsk1@wp.pl
    lub   sekretariat@sp1slupsk.pl

Wszystkie terminy  związane z powyższą rekrutacją, zawarte zostały na stronie https://przedszkola-slupsk.nabory.pl  oraz  w Zarządzeniu    Nr 170/E/2020  Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Comments are closed.