Konkurs na ozdobę

2 grudnia 2020

Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku zaprasza do udziału w konkursie na ozdobę bożonarodzeniową.

REGULAMIN KONKURSU NA OZDOBĘ BOŻONARODZENIOWĄ

1. ORGANIZATOR KONKURSU: Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku. 2. WARUNKI UCZESTNICTWA : Uczestnikiem konkursu może zostać każdy uczeń klas 4-8 naszej szkoły. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę konkursową.

3. CELE KONKURSU: – Promowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia; – rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej uczniów; – rozwijanie wrażliwości estetycznej; – stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

4. ZADANIE KONKURSOWE: Ozdoby bożonarodzeniowe wykonujemy dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp.

5. TERMIN I WARUNKI DOSTARCZENIA PRAC: Zdjęcie prac konkursowych należy przesłać do 16 grudnia 2020 r. do opiekunów SU, p. Małgorzaty Dawidowskiej lub p. Karoliny Woszczewskiej na platformie Teams w wiadomości prywatnej.

6. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD:

1. Zgłoszone do konkursu prace oceniane będą przez komisję konkursową, której członków wybierze Organizator i która składać się będzie z grona wybranych nauczycieli. Komisja wyłoni uczniów, którzy otrzymają nagrodę niespodziankę.

2. Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: – oryginalność, – pomysłowość, – estetyka wykonania.

3. Organizator przewiduje nagrody niespodzianki.

4. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 grudnia 2020 r.

5. Zdjęcia nagrodzonych prac zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym Facebooku.

Comments are closed.