17 maja 2021 roku bibliotekę szkolną odwiedzili uczniowie klas młodszych w ramach projektu autorskiego Sylwii Kozłowicz i Jolanty Grzybowskiej „Czytanie to jest TO”. Zajęcia miały na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, uwrażliwienie na losy bohaterów książki, ale także ich założeniem było integrowanie dzieci i przełamywanie barier po długotrwałej nieobecności w szkole związanej z pracą zdalną.

Comments are closed.

Skip to content