Nauczyciele uczący w naszej szkole podczas swojej pracy z dziećmi
wprowadzają różne nowatorskie rozwiązania

Innowacje pedagogiczne
Rok szkolny 2021/2022

1. „Matematyka wokół nas”. Innowacja przedmiotowo – metodyczna z zakresu edukacji matematycznej dla uczniów klas trzecich – Aneta Drabik i Małgorzata Piechowicz.
2. „Gramy i się rozwijamy”. Innowacja organizacyjno – metodyczna dla uczniów uczęszczających na zajęcia rewalidacyjne – p. U. Stocka.
3. „Twórcze powtórki”. Innowacja programowo – metodyczna dla uczniów klas ósmych – p. M. Dawidowska.
4. „Matematyczne potyczki”. Innowacja metodyczny dla uczniów klas ósmych – p. A. Żmuda – Trzebiatowska.
5. „Rozwiń swój potencjał” . Innowacja metodyczno – programowa na zajęcia wychowawczych w klasie 8d
– p. E. Fijałkowska.
6. „Polski słowem malowany”. Innowacja metodyczna dla uczniów klas ósmych – p. E. Fijałkowska.
7. „Czytam z klasą Lekturki spod chmurki”. Innowacja pedagogiczna dla uczniów klas 2a i 2b – p. D. Kaczmarczyk,
p. E. Galikowska – Wierzbicka.
8. „Czytam z klasą Lekturki spod chmurki”. Innowacja pedagogiczna dla uczniów klasy 1a – p. P. Urban
9. „Mała motoryka z elementami sensoplastyki”. Innowacja metodyczna dla uczniów klas pierwszych – p B. Drożdżal.
10. „Kreatywnie do egzaminu”. Innowacja metodyczna dla uczniów klasy 8c – p. M. Ryłło
11. „Ja, ty, my i Ipady”. Innowacja organizacyjno – metodyczna dla uczniów klas 2 – p. D. Kaczmarczyk, p. E. Galikowska – Wierzbicka
12. „Pan – Demik”. Innowacja organizacyjno – metodyczna dla uczniów klas IV – VIII –p. E. Magińska
13. „Zręcznościaki”. Innowacja metodyczna dla uczniów uczęszczających na świetlicę – p. A. Chylewska, p. E. Magińska
14. „Mały ratowniczek”. Innowacja metodyczna dla uczniów klas I – III uczęszczających na świetlicę – p. E. Jabłońska

Skip to content