Nauczyciele uczący w naszej szkole podczas swojej pracy z dziećmi wprowadzają różne nowatorskie rozwiązania

Innowacje pedagogiczne – rok szkolny 2020/2021

 1. „ Pierwszy krok do efektywnej komunikacji to zasób słownictwa” – Innowacja programowo – metodyczna dla uczniów klasy 7c – p. Ewa Pyzio.
 2. „Uczenie się przez działanie” – innowacja metodyczna dla uczniów klas VI i VII – p. Ewelina Ćmiel, Anna Bogusz.
 3. „Mali artyści” Program zajęć artystycznych – innowacja metodyczno – programowa dla uczniów klas II – p. Aneta Drabik, Małgorzata Piechowicz.
 4. „Matematyczne potyczki” – innowacja metodyczna dla uczniów klasy 8a – p. Anna Żmuda Trzebiatowska.
 5. „Dawne i współczesne zawody”– innowacja programowa dla uczniów  klas I – III uczęszczających na świetlicę – p. Anna Kirko.
 6. „My się wirusa nie boimy – wciąż się wspieramy i zdrowie chronimy”– innowacja programowo – metodyczna dla uczniów klas I – III uczęszczających na świetlicę – p. Iwona Spurgiasz.
 7. „Razem z nimi trochę innymi” – innowacja metodyczna dla uczniów klasy 7b – p. Urszula Stocka.
 8. Program zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne „Odważnie przez świat” –innowacja metodyczna dla uczniów klas VII – VIII uczęszczających na socjoterapię – p. Sylwia Kozłowicz.
 9. „Kreatywnie do egzaminu” – innowacja metodyczna dla uczniów klasy 8a – p. Karolina Woszczewska.
 10. „TIKamy na języku polskim” – innowacja programowo – metodyczna dla uczniów klasy 8b – p. Elżbieta Jabłońska.
 11. „Czuję, dotykam, poznaję…” – innowacja metodyczna dla uczniów klas czwartych – p. Ewelian Ćmiel, Wioletta Kowalewska
 12. „Programujemy – więcej umiemy” – innowacja programowo – metodyczna dla uczniów klas III – p. A. Lewiarz , E. Konkel.
 13. „Efektywnie do egzaminu” – innowacja metodyczna dla uczniów klasy 8b – p. Marzena Grzebieniak.
 14. „Ipady w naszej klasie” – innowacja metodyczna dla uczniów klas pierwszych – p. D. Kaczmarczyk, E. Galikowska.
Skip to content