Nauczyciele uczący w naszej szkole podczas swojej pracy z dziećmi wprowadzają różne nowatorskie rozwiązania np. w postaci  innowacji pedagogicznych:

Programy innowacyjne realizowane w roku szkolnym 2013/2014

„Gry i zabawy aktywizujące ruchowo uczniów klasy drugiej”. Program charakterze terapeutycznym-opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej– mgr Barbarę Górecką-Sitarską.

Zastosowanie technologii informacyjnej i multimedialnej w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej – program innowacyjny przeznaczony dla klas V – opracowany przez nauczyciela matematyki i informatyki – mgr Justynę Dziekanowską

„Ziemia Słupska – Moja Mała Ojczyzna” – program innowacyjny dla uczniów  klas IV – opracowany przez nauczyciela historii – mgr Ewę Chochuł.

„Polska leży w Europie”- program innowacyjny z edukacji europejskiej i patriotycznej dla uczniów klas V opracowany przez nauczyciela historii – mgr Ewę Chochuł

„Zabawa w teatr” jako forma pracy wyzwalająca twórczą aktywność u uczniów – mgr Dorota Dajnowicz

Mistrz pióra. Kaligrafia. Program zajęć usprawniających grafomotorykę dla klas IV, wymiar 2 godzin w miesiącu- program opracowała mgr Wioleta Subocz

„Bezpieczny świat wokół nas”- innowacja pedagogiczna opracowana przez mgr Anetę Drabik

„Z wizytą w Literkowie”- program opracowany przez mgr Anetę Drabik