Nauczyciele uczący w naszej szkole podczas swojej pracy z dziećmi wprowadzają różne nowatorskie rozwiązania np. w postaci  innowacji pedagogicznych:

Programy innowacyjne realizowane w roku szkolnym 2015/2016

 1. „Przezwyciężać swoje słabości” -program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapia pedagogiczna)opracowany dla dzieci w wieku 6-9 lat przez panią mgr Sylwię Kozłowicz-pedagoga szkolnego.
 2. „Zastosowanie technologii informacyjnej i multimedialnej w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej”- program przeznaczony dla uczniów klas V , opracowany przez mgr Justynę Dziekanowską, nauczyciela matematyki i informatyki, którego celem jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności matematycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych w ramach dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.
 3. „Gry i zabawy aktywizujące ruchowo uczniów klas I” – program o charakterze terapeutycznym opracowany przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej mgr Barbarę Górecką-Sitarską.
 4. „Z muzyką przez życie” – program zajęć pozalekcyjnych przeznaczonych dla uczniów klasy IIa, opracowany przez mgr Dorotę Kaczmarczyk, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, którego celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, kształtowanie wrażliwości na muzykę.
 5. „English language is the key to success – Język angielski kluczem do sukcesu” – program zajęc pozalekcyjnych rozwijający uzdolnienia uczniów klas IV-VI, opracowany przez panie : mgr Martę Żebrowską i mgr Dagmarę Stachowicz.
 6. Innowacja dla klas IV-V „Jak nauczyć się szybkiego pisania na klawiaturze”- – program zajęć opracowany przez panią mgr Iwonę Powideł.
 7. „Z chemia na ty!”-program zajęć dla uczniów klas V opracowany przez pana mgr Tomasza Surowiec
 8. Program profilaktyczny „Bezpieczny świat wokół nas”- program opracowany dla uczniów klasy II c przez panią mgr Anetę Drabik
 9. „Ratowniczek- uczymy się pomagać”- program zajęć opracowany dla uczniów klasy IId przez panią mgr Bożenę Pająk.
 10. „Mój zawód-moja pasja”- preorientacja zawodowa w oparciu o zasoby tkwiące w rodzicach-program zajęć opracowany dla uczniów klasy IV a przez panią mgr Dorotę Duraj. Tematyka będzie realizowana podczas godzin wychowawczych.
 11. „Sport z mądrością idzie w parze” – program opracowany przez mgr Piotra
  Ostrowskiego nauczyciela wychowania fizycznego; przeznaczony dla uczennic klas IV-VI. Celem programu jest organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych z propagowaniem piłki koszykowej oraz wiedzy z geografii i turystyki.