Nauczyciele uczący w naszej szkole podczas swojej pracy z dziećmi wprowadzają różne nowatorskie rozwiązania:

Programy innowacyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019

Projekty edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2018/2019