Nauczyciele uczący w naszej szkole podczas swojej pracy z dziećmi wprowadzają różne nowatorskie rozwiązania np. w postaci  innowacji pedagogicznych:

Programy innowacyjne realizowane w roku szkolnym 2016/2017