PRZYDZIAŁ WYCHOWAWSTW I OPIEKUNÓW SAL 2020/2021

(Nr sali /  Nauczyciel  / Wychowawstwo  /Dodatkowy opiekun sali)

sala nr 7 – Dorota Kaczmarczyk  –wychowawca klasy 1a

sala nr 8- Elwira Galikowska – Wierzbicka wychowawca klasy 1b

sala nr 9 –  Małgorzata Piechowicz wychowawca klasy 2a

sala nr 5 -Aneta Drabik wychowawca klasy  2b

sala nr 2 – Adela Lewiarz wychowawca klasy 3a

sala nr 2 -Ewa Konkel wychowawca klasy 3b

sala nr 25 – Karolina Woszczewska wychowawca klasy 4a /  Dodatkowy opiekun sali: Joanna Radziwon

sala nr 27-  Wioleta Kowalewska wychowawca klasy 4b / Dodatkowy opiekun sali: Adrian Giersz

sala nr 28 Barbara Drożdżal

sala nr 19 Anna Żmuda Trzebiatowska wychowawca klasy  6a

sala nr 17 Ewelina Ćmiel wychowawca klasy 6b

sala nr 19 Marzena Grzebieniak wychowawca klasy 6c

sala nr 16 Anna Bogusz wychowawca klasy   7a

sala nr 30 Marta Żebrowska wychowawca klasy  7b

sala nr 29 Małgorzata Dawidowska wychowawca klasy  7c

sala nr 10 Beata Smolarz wychowawca klasy 7d /Dodatkowy opiekun sali:  s. Marianna Zalewska

Elżbieta Jabłońska wychowawca klasy  5a

sala nr 22 Danuta Bukowska wychowawca klasy  8a / Dodatkowy opiekun sali: Ewa Pyzio

sala nr 26 Elżbieta Fijałkowska wychowawca klasy  8b

sala nr 23 Janusz Rodziewicz

sala nr 24 Izabela Galikowska

ROK SZKOLNY 2019/2020

klasa I a – wychowawca – mgr Małgorzata Piechowicz

klasa I b – wychowawca – mgr Aneta Drabik

klasa II a – wychowawca – mgr Agata Pejas

klasa II b – wychowawca – mgr Ewa Konkel

klasa III a – wychowawca – mgr Dorota Kaczmarczyk

klasa III b –  wychowawca – mgr Elwira Galikowska – Wierzbicka

klasa IV a – wychowawca – mgr Barbara Drożdżeł

klasa V a – wychowawca – mgr Anna Żmuda – Trzebiatowska

klasa V b – wychowawca – mgr Ewelina Ćmiel

klasa V c – wychowawca – mgr Marzena Grzebieniak

klasa VI a – wychowawca – mgr Anna Bogusz

klasa V? b –  wychowawca – mgr Marta Żebrowska

klasa VI c – wychowawca – mgr Małgorzata Dawidowska

klasa VI d –  wychowawca – mgr Beata Smolarz

klasa VII a – wychowawca – mgr Danuta Bukowska

klasa VII b – wychowawca – mgr Elżbieta Fijałkowska

klasa VIII a – wychowawca – mgr Wioletta Kowalewska

klasa VIII b – wychowawca – mgr Ewa Chochuł 

klasa VIII c – wychowawca – mgr Iwona Powideł

 

Dyrektor szkoły mgr Elżbieta Krawczykiewicz

Wicedyrektor szkoły mgr Wioleta Subocz