Samorządzik uczniowski klas I – III działa pod opieką pani Anny Kirko
oraz pani Elwiry Galikowskiej – Wierzbickiej.

Plan pracy SU klas I – III

Samorząd uczniowski klas IV – VIII działa pod opieką
pani Małgorzaty Dawidowskiej i pani Katarzyny Mikulec

PRZEWODNICZĄCĄ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
Małgorzata Batruch klasa VIII c

Skład SU
Małgorzata Batruch – klasa VIII c
Julia Małkowska – klasa V d
Zuzanna Kucharska – klasa VIII b
Urszula Pypczyńska- klasa V c
Nikodem Pawlak – klasa IV a
Maja Jarmuł – klasa VI b
Wiktoria Śledź – klasa V a

Plan pracy SU
Rzecznik Praw Ucznia – Statut
Regulamin Heniusiów