Samorząd uczniowski klas IV – VI działa pod opieką
pani Wiolety Subocz i pani Ewy Pyzio

W skład SU klas IV – VI wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY:

Anna Mróz kl. VI a

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO:

Adam Kurczyn kl. VI c
Maksymilian Pyzio kl. V a

CZŁONKOWIE RADY SU:

Maja Jarmuł kl. IV b
Martyna Fau kl. IV b
Witoria Bengier kl. V a
Anna Suśniak kl. V b
Katarzyna Fijałkowska kl. V c
Małgorzata Batruch kl. VI c

Plan pracy SU
Rzecznik Praw Ucznia – Statut
Regulamin Heniusiów