Zapraszamy Cię na kolejny #ZawodowyStream – bezpłatne spotkanie dla młodzieży o tym, jak pracuje się w sektorze humanitarnym – już 2 grudnia 2020 r. o godz. 18:00.

Naszymi gośćmi będą pracownice Polskiej Akcji Humanitarnej (PAH), Magdalena Kuśka i Karolina Suchecka, które połączą się z nami bezpośrednio z misji w Sudanie Południowym i opowiedzą o swojej pracy oraz wyzwaniach, z którymi mierzą się na co dzień. Porozmawiamy również o tym, że praca w organizacji pozarządowej to nie wolontariat, a realna ścieżka kariery.

W wydarzeniu można wziąć udział bez opłat i bez rejestracji. Wystarczy w terminie spotkania wejść w link: https://youtu.be/-XFnGlGDOcA
Link do streamingu uczniom: https://youtu.be/-XFnGlGDOcA

Jak się pracuje w branży kosmicznej?Dla wszystkich zainteresowanych pracą związaną z kosmosem przesyłam link do spotkania na temat kosmicznej branży:

https://www.youtube.com/watch?v=Cd3yic1T6AA&feature=youtu.be


Jak to jest być grafikiem komputerowym?Poniżej link do spotkania dotyczącego zawodu grafika komputerowego. Zachęcam do obejrzenia.

 
Zespół Szkół Społecznych Ponadgimnazjalnych
 
szkola
 
 

 
Drogi Uczniu/Uczennico!

Przed Tobą nowa instrukcja rekrutacji wraz z terminami. Pamiętaj o przestrzeganiu zasad, dat i godzin.
ETAP PIERWSZY

 • Od 15 czerwca do 10 lipca do godz.15.00 składasz wniosek online na stronie rekrutacyjnej https://ponadpodstawowe-slupsk.nabory.pl
 • Na stronie rekrutacyjnej otwórz zakładkę „Mój wniosek” i wejdź w „Wypełnij wniosek” Loginem do konta jest twój numer PESEL.
 • W trakcie składania wniosku generujesz hasło do swojego konta. Musisz je zapamiętać (zapisać sobie), będzie ono niezbędne do ukończenia rekrutacji w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Możesz wybrać trzy szkoły, a w każdej z nich wszystkie klasy. Szkołę marzeń wpisujesz jako szkołę pierwszego wyboru.
 • Gdy zatwierdzisz swój wniosek, zostanie on automatycznie przesłany do szkoły pierwszego wyboru. Nie musisz zanosić podpisanego wniosku do szkoły, wpływa on tam elektronicznie.
 • Jeśli idziesz do szkoły, w której musisz zdawać egzaminy artystyczne, językowe lub sportowe na złożenie wniosku masz czas do 22 czerwca do godz. 15.00.
 • Jeśli idziesz do szkoły branżowej lub do technikum to w terminie od 15 czerwca do 14 sierpnia odbierz ze szkoły pierwszego wyboru skierowanie na badanie lekarskie medycyny pracy.
 • Jeśli po zatwierdzeniu wniosku uznasz, że się pomyliłeś lub chcesz wybrać inną szkołę, zmian możesz dokonać jedynie wtedy, gdy twój rodzic złoży o to wniosek w szkole pierwszego wyboru i masz na to czas tylko od 31 lipca do 4 sierpnia do godz. 15.00.
  ETAP DRUGI
 • Po otrzymaniu świadectwa od 26 czerwca do 10 lipca do godz. 15.00:
 • Logujesz się przez swoje wygenerowane wcześniej hasło (login to twój numer PESEL) i uzupełniasz swój wniosek online wpisując wymagane oceny ze świadectwa, wolontariat oraz osiągnięcia w nauce i sporcie.
 • Możesz wpisać tylko te osiągnięcia, które widnieją na twoim świadectwie. Będą to osiągnięcia obejmujące klasy 4 – 8. Nie dostarczasz kserokopii zaświadczeń o swoich osiągnięciach do wybranej szkoły, to wpis na świadectwie będzie ich potwierdzeniem.
 • Jeżeli przepracowałeś minimum 24 godziny na rzecz społeczeństwa to na świadectwie również będzie o tym informacja (Wolontariat). Uzupełniasz również tę wiadomość na twoim koncie w rekrutacji online.
 • Zanosisz do szkoły pierwszego wyboru poświadczone przez szkołę podstawową kopie świadectwa, którą otrzymasz razem z oryginałem. Masz na to czas tylko do 10 lipca do godz. 15.00. UWAGA! Jeśli nie chcesz lub nie możesz iść osobiście do szkoły, świadectwo możesz dostarczyć elektronicznie. Wyślij świadectwo jako skan na skrzynkę pocztową sekretariatu wybranej przez siebie szkoły. Zadzwoń na drugi dzień i upewnij się, że świadectwo dotarło do sekretariatu. Nie zostawiaj sprawy na ostatni dzień.
  ETAP TRZECI
 • od 31 lipca do 4 sierpnia do godz.15.00 ponownie wchodzisz na swoje konto i uzupełniasz wniosek o wyniki egzaminu ósmoklasisty, który otrzymasz do 31 lipca.
 • do 4 sierpnia musisz dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Jeśli nie chcesz iść do szkoły, możesz dostarczyć zaświadczenie drogą elektroniczną w postaci skanu na adres sekretariatu.
  ETAP CZWARTY
 • 12 sierpnia sprawdzasz na swoim koncie, do której szkoły zostałeś zakwalifikowany. Musisz teraz potwierdzić wolę nauki w tej szkole:
 • Jeśli idziesz do liceum ogólnokształcącego musisz od 13 sierpnia do 18 sierpnia do godz. 15.00 potwierdzić wolę nauki w szkole, do której się zakwalifikowałeś dostarczając do niej oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu. Możesz to zrobić drogą elektroniczną, ale upewnij się telefonicznie, czy wysłane dokumenty dotarły.
 • Jeśli idziesz do szkoły branżowej lub technikum to musisz dodatkowo dostarczyć jeszcze, oprócz oryginałów, zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do zawodu. Skierowanie na badanie musisz odebrać z sekretariatu wybranej szkoły w terminie od 15 czerwca – do 14 sierpnia. Zapytaj o skierowanie do lekarza od razu przy składaniu wniosku do szkoły.
 • Pamiętaj, wszystkie dokumenty do szkoły musisz dostarczyć Ty lub twój rodzic.
 • W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia od lekarza medycyna pracy rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.
 • Jeżeli nie dostarczysz któregokolwiek dokumentu w terminie, zostaniesz skreślony z listy kandydatów, ważne jest przestrzeganie nie tylko dni, ale również wyznaczonych godzin.
  ETAP OSTATNI
 • 19 sierpnia do godziny 14.00 możesz dowiedzieć się, czy zostałeś przyjęty do wybranej przez siebie szkoły na swoim koncie lub na stronie internetowej wybranej przez siebie szkoły. Na pewno tak jest! Gratuluję. A może:
 • Jeżeli nie dostałeś się do szkoły pierwszego wyboru, możesz się odwoływać się w terminie do 22 sierpnia.
 • Jeżeli nie dostałeś się jednak do żadnej szkoły, to na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku znajdziesz 20 sierpnia listę szkół, w której są jeszcze wolne miejsca. Musisz iść z rodzicem do dyrektora wybranej szkoły i to on zdecyduje, czy zostaniesz do niej przyjęty.
  UWAGA!
 • W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) może odbywać się za pomocą stron internetowych tych jednostek.
 • W dniach od 15 czerwca do końca roku szkolnego, jeśli chcesz, możesz złożyć wniosek w szkole z doradcą zawodowym. Będę się umawiała z chętnymi na indywidualne spotkania w tym celu.

 
Akademickie Liceum Ogólnokształcące
ALO_DLx2_2020_str1-4 ALO_DLx2_2020_str2-3
 

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku
 
1 2 3 4 5
 

Wideokonferencji live II LO
12642511_958978944187653_5565564902372266851_n
II Liceum Ogólnokształcące w Słupsku organizuje wideokonferencję, do której zaprasza kandydatów oraz rodziców i nauczycieli. W ten sposób, chcemy umożliwić lepsze poznanie ducha szkoły oraz uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące liceum.
Drodzy ósmoklasiści, rodzice oraz wychowawcy! Serdecznie zapraszamy was do udziału w wideokonferencji live na naszym szkolnym Facebooku: https://www.facebook.com/II-Liceum-Ogólnokształcące-im-Adama-Mickiewicza-w-Słupsku-958977384187809/, którą poprowadzi Dyrektor Szkoły wraz z Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Z chęcią odpowiemy na Wasze pytania oraz opowiemy więcej o życiu szkolnym z obu perspektyw. Potwierdźcie swoją obecność w linku: https://facebook.com/events/s/live-qa-micek/1351958235001105/?ti=icl.
Do zobaczenia 5 czerwca o 17:00!

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Na podstawie  § 11b ust. 2rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) ogłasza się

Terminy postępowania rekrutacyjnego, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW do KLAS pierwszych i szkół Ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół Ponadpodstawowych, o których mowa w  art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, Branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych NA ROK SZKOLNY2020/2021

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
1 2 3
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe
od 15 czerwca 2020r.

 

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
od 26 czerwca 2020r.

 

do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

3 Złożenie wraz dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.do godz. 15.00
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
4. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7. do 12 czerwca 2020 r.
5 Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych* od23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

 

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6 Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej* od23 czerwca 2020 r. do7 lipca  2020 r.;

 

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7 Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,*
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)*
od23 czerwca 2020 r. do7 lipca  2020 r.;

 

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych I termin do9  lipca  2020 r.;

 

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, I termin do9  lipca  2020 r.;

 

II termin do 31 lipca2020 r.;

10 Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna). I termin do9  lipca  2020 r.;

 

II termin do 31 lipca2020 r.;

11 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
12 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 4 sierpnia 2020 r.
13 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach
do 11 sierpnia 2020 r.
14 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 sierpnia  2020 r.
15 Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 15 czerwca 2020 r.
do14 sierpnia 2020 r.
16 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe -także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem**. od 13 sierpnia  do 18sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

**W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły
w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 25 września 2020

Lp. Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
17 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r.
– do godz. 14.00
18 Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 19 sierpnia 2020 r.
19 Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych do 20  sierpnia 2020 r.
20 Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 22 sierpnia  2020 r.
21 Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
22 Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia
23 Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

[1] Dyrektor szkoły może wyznaczy II termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić do sprawdzianu lub prób sprawności w pierwszym terminie, nie później jednak niż w terminie poprzedzającym podanie do wiadomości list wyników, o których mowa w pkt 8-10 .

* Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.


ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH W SŁUPSKU 

im.TADEUSZA TAŃSKIEGO

ulotka_skladana_DL_pion_4_napol_V.cdr ulotka_skladana_DL_pion_4_napol_V.cdr


Bezpłatne webinarium  dla rodziców „Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno – zawodowych” Zapraszamy rodziców nie tylko ósmoklasistów!

Link do rejestracji

 

Dzień dobry!

Dziś mamy coś specjalnie dla rodziców, którzy zastawiają się, jak wspierać swoje dziecko w wyborze ścieżki edukacyjnej!

W środę, 27 maja 2020 r., o godz. 18:30 zapraszamy na darmowy webinar

„Jak pomóc dziecku w wyborach edukacyjno-zawodowych?”, podczas którego Anna Sowińska, doradczyni zawodowa i pedagog, opowie m.in. o tym, jak poszerzać wiedzę dziecka o rynku pracy i jak sprawić, by wykorzystało w pełni swój potencjał.

Spotkanie jest adresowane do rodziców dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Oferta edukacyjna Liceum Ogólnokształcącego o profilu wojskowym w Redzikowie

thumbnail_89118608_2596245813955832_6411573724029386752_o thumbnail_89389156_2596243323956081_4649951269341888512_o


Oferta Zespołu Szkół Budowlanych i Kształcenia Ustawicznego w Słupsku 

1


rolniczak

 

 Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły – wskazówki dla rodziców.
a_wybor_szkoly_LR_ban1
a_wybor_szkoly_LR_graf

Wybór zawodu a warunki zdrowotne
Wkrótce podejmiecie decyzję edukacyjno-zawodową (dotyczącą wyboru szkół ponadgimnazjalnych i zawodu). Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy zostaniecie przyjęci do danego typu szkoły jest wasze zdrowie.
Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia
Coraz częściej u młodzieży pogarsza się stan zdrowia. Najczęściej występującymi schorzeniami wśród młodzieży kończącej gimnazjum są:
WADY SŁUCHU
Przeciwwskazania:
– czynności narażające narządy zmysłów na uszkodzenia,
– konieczność przebywania w hałasie,
– praca na wysokości,
– prace związane z obsługa interesantów,
– prace wymagające kontroli słuchowej wykonywanych czynności i bezpieczeństwa sytuacji,
– prace, w niektórych narząd słuchu wykorzystywany jest do diagnostyki stanu urządzeń i organizmów żywych.
WADY WZROKU (np.: silna krótkowzroczność, jednooczność, zez i inne)
Przeciwwskazania:
– wykonywanie czynności precyzyjnych wymagających dużej dokładności,
– praca przy niekorzystnym lub niewielkim oświetleniu,
– praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego,
– praca przy obsłudze maszyn w ruchu, monitorach ekranowych,
– prace wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– praca w środowisku silnie zanieczyszczonym (np.: pyły, pary, gazy),
– czynności w których wymagana jest wzrokowa kontrola pracy, wymagające stałego napięcia obu lub jednego oka,
– praca na wysokościach i rusztowaniach,
– prace związane z prowadzeniem pojazdów i służbą ruchu,
– praca angażująca długotrwałe zmysł równowagi
NADMIERNA POBUDLIWOŚĆ NERWOWA, NERWICA
Przeciwwskazania:
– prace powiązane z dużym napięciem nerwowym, z dużą odpowiedzialnością, z narażeniem na działanie czynników stresogennych,
– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi i dokładności,
– prace precyzyjne wymagające skomplikowanych operacji manualnych,
– prace związane z udzielaniem pomocy innym ludziom,
– prace realizowane w sytuacjach kryzysowych lub związane z silną presja społeczną.
ASTMA I INNE SCHORZENIA OSKRZELI
Przeciwwskazania:
– nadmierny wysiłek fizyczny,
– narażenie na obciążenie emocjonalne i silny stres,
– przebywanie w pyle, oparach gazów i substancji chemicznych,
– praca w środowisku zanieczyszczonym zadymionym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– przebywanie w pomieszczeniach narażających na kontakt z alergenem,
– praca w zmiennych warunkach środowiskowych ( częściowo w pomieszczeniu, częściowo na wolnym powietrzu),
– przebywanie w środowisku nadmiernie wilgotnym lub zbyt suchym.
CUKRZYCA
Przeciwwskazania:
– praca na wysokości
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń ruchu,
– prace wymagające znacznego wysiłku fizycznego,
– prace wywołujące napięcie, związane z dużym narażeniem na czynniki stresogenne,
– zawody i prace, które narażałaby na urazy pracownika i otoczenie,
– praca realizowana w zmiennych warunkach organizacyjnych,
– zawody utrudniające przestrzeganie zaleceń dietetycznych,
– praca wymagająca nadmiernego zaangażowania narządu wzroku.
CHOROBY NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO
Przeciwwskazania:
– praca w środowisku zimnym i wilgotnym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– wykonywanie czynności z narażeniem na kontakt ze środkami i substancjami neurotoksycznymi ( metale ciężkie, substancje i związki chemiczne, leki),
– prace realizowane w trudnych warunkach środowiskowych,
– czynności powodujące duże obciążenie fizyczne.
ALERGIA
Przeciwwskazania:
– kontakt z alergenami ( np.: sierść, pyłki traw, pleśń, kurz, roztocze i inne),
– praca w środowisku zanieczyszczonym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– praca w kontakcie ze środkami drażniącymi,
– praca związana z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na nadmierny stres i obciążenie emocjonalne.
CHOROBY SKÓRY
Przeciwwskazania:
– prace w mikroklimacie wilgotnym lub bardzo suchym,
– prace w kontakcie z detergentami, środkami chemicznymi, produktami spożywczymi, smarami, lakierami, olejami,
– praca w sytuacji ekspozycji społecznej chorobowo zmienionych partii skóry,
– praca w warunkach środowiskowych nasilających objawy schorzenia np.: słońce,
– praca w warunkach stresogennych.
CHOROBY STAWÓW I REUMATYCZNE
Przeciwwskazania:
– przebywanie w środowisku wilgotnym, w zimnych pomieszczeniach,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wolnym powietrzu,
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– praca związana z narażeniem na działanie drgań mechanicznych (o dużej częstotliwości).
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
Przeciwwskazania:
– przeciwwskazane prace w narażeniu na substancje hepatotoksyczne, ( substancje chemiczne (w tym i leki) które zaburzają funkcjonowanie lub uszkadzanie komórek wątroby lub całego tego narządu.
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na działanie czynników stresogennych, silne napięcie emocjonalne,
– prace wymuszające nieprzestrzeganie zaleconej diety ( np.: związane z degustacją potraw).
MIGRENA
Przeciwwskazania:
– czynności wymagające wysiłku fizycznego, związane z dźwiganiem ciężarów,
– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,
– praca przy obsłudze maszyn, urządzeń, powiązane z dużym wydatkiem energetycznym,
– kierunek kształcenia związany z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego, połączone z dużą odpowiedzialnością,
– prace w mikroklimacie zimnym lub gorącym, pod ziemią , pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,
– prace realizowane w warunkach dużego natężenia hałasu.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Przeciwwskazania:
– praca w wymuszonej pozycji ciała,
– praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej,
– praca wymagająca dużej precyzji i sprawności manualnej,
– praca związana z dźwiganiem ciężarów,
– praca wymagająca dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– praca na wysokości,
– czynności związane z dużym wysiłkiem fizycznym.
PADACZKA I INNE SCHORZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z UTRATĄ ŚWIADOMOŚCI LUB ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI.
Przeciwwskazania:
– praca na wysokości,
– wykonywanie czynności związanych z koniecznością używania maszyn i urządzeń będących w ruchu,
– prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej,
– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi,
– czynności wymagające wysiłku fizycznego związane z dźwiganiem ciężarów,
– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym,
– praca w mikroklimacie gorącym i zimnym, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na pole elektromagnetyczne
– kierunki kształcenia związane z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego połączone z dużą odpowiedzialnością,
– praca w środowisku z pulsującym, zmiennym światłem,
– względne ograniczenie: długotrwała praca z komputerem.
SCHORZENIA NARZĄDU MOWY
Przeciwwskazania:
– prace wymagające długotrwałego wysiłku głosowego,
– prace związane z kontaktem werbalnym z innymi osobami,
– prace związane z obsługą klientów,
– zawody związane z silną ekspozycją społeczną,
SCHORZENIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO/np.: białaczka i inne
Przeciwwskazania:
– prace z narażeniem na substancje mielotoksyczne,( powodujące uszkodzenia komórek szpiku)
– prace związane z narażeniem na uszkodzenie ciała, urazy i skaleczenia,
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na silny stres i obciążenie emocjonalne,
– prace w zmiennych i trudnych warunkach atmosferycznych,
SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA
Przeciwwskazania:
– praca obciążająca fizycznie/ z dużym wysiłkiem fizycznym.
– praca w długotrwałej ciągłej pozycji stojącej lub w wymuszonej pozycji ciała ( np.: siedzącej, z pochyleniem itp.).
– praca związana z dźwiganiem ciężarów,
– praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
– praca na wysokości.
WADY SERCA i inne schorzenia układu krążenia ( uwzględnić należy wydolność fizyczną oraz ewentualne zagrożenie utratą świadomości).
Przeciwwskazania:
– praca związana z wysiłkiem fizycznym i dźwiganiem ciężarów,
– praca w wysokiej temperaturze lub mikroklimacie zimnym,
– prace w dusznych pomieszczeniach, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,
– prace związane z dużym napięciem nerwowym, narażeniem na stres i obciążenie emocjonalne,
– prace w warunkach dużego natężenia hałasu,
– praca na wysokości,
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym (np.: maszyn w ruchu).
 

Oferta II LO w Słupsku w roku szkolnym 2020/2021
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

mapakarierzachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.mapakarier.org

Na stronie  uczniowie znajdą informację o 570 zawodach obecnych dziś na rynku pracy. Dowiedzą się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, by pracować w danych zawodach. Znajdą wszelkie informacje o danych zawodzie, takie jak czas pracy, zarobki, zapotrzebowanie na rynku, specyfika pracy, niezbędne predyspozycje, możliwości zatrudnienia, i wszystko inne, co dotyczy wybranego zawodu. Warto tam zajrzeć przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły.

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania punktów w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


Warsztaty dla ósmoklasistów w Drzewniaku

thumbnail_plakat_warsztatyZespół Szkół Technicznych w Słupsku ma  przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych na dodatkowe zajęcia z informatyki  (UWAGA! zajęcia skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych).
To okazja poznania najnowszych rozwiązań informatycznych oraz podejrzenia jak pracować wydajnie i efektownie. Nie przegap okazji.
Data: Każda co druga sobota począwszy od 21 marca do 6 czerwca 2020 roku
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Słupsku ul. Szymanowskiego 5
Prosimy o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://bit.ly/31HnqzE celem rezerwacji miejsca. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy temat to osobne zajęcia, które danego dnia są prowadzone dwa razy. Na każde zajęcia należy rejestrować się osobno. Szczegółowe informacje u organizatora: Radosław Sorbian – e-mail: radoslaw.sorbian@drzewniak.slupsk.pl

Tematyka zajęć:

21 marca 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Wkrętak, śrubka, młotek, RAM – napraw kompa sam. 
Dlaczego nasz komputer przestał działać? Dlaczego pracuje tak głośno? Co zrobić żeby działał szybciej? Czym naprawiać i  jak sprawdzić elementy komputera – dowiesz się uczestnicząc w tych zajęciach.

4kwietnia 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Sieć komputerowa nie taka straszna
Zbuduj własną sieć komputerową od podstaw używając narzędzi jakie na
co dzień używają informatycy. Poznaj tajniki sieci, trendy, sprzęt sieciowy
i wykorzystaj jego możliwości. Zabezpiecz sieć aby móc w niej pracować i bawić się bezpiecznie

18 kwietnia 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Użytkowa grafika komputerowa czyli…stwórz wzór, jakiego nie ma w tablicach matematycznych.
Na warsztatach poznasz podstawy grafiki 2D, zaprojektujesz własny wzór. Możesz zdobyć nowe umiejętności.

9 maja 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Druk 3D bez tajemnic
Interesujesz się projektowaniem i drukiem 3D – te warsztaty są dla Ciebie. Poznasz na nich m. innymi

 • Budowę drukarki 3D
 • Technikę przygotowania druku
 • Materiały eksploatacyjne – czyli z jakich materiałów możemy drukować
 • Podstawowy program do przygotowania modelu 3D w którym zaprojektujesz własny model

23 maja 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Galerie internetowe, rysowanie w HTML.
Masz zbiory zdjęć?!Chcesz uatrakcyjnić stronę internetową?! Wykorzystując język html oraz css stworzysz interaktywną galerię internetową. Nauczysz się rysować rysunki w HTML-u.

06 czerwca 2020 r. godz. 8.00, 10.00
Apple – nie taka straszna nowoczesna technologia.
Na zajęciach przedstawione zostanie sprzęt firmy Apple (Macbook, Ipad, AppleTV). Poznasz programy użytkowe oraz specjalistyczne.


Obwieszczenie w sprawie zawodów potrzebnych na rynku pracy.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim i krajowym rynku pracy.

Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – między innymi w tych zawodach prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Prognoza ma na celu wskazanie kierunków rozwoju oferty szkolnictwa branżowego. Jest podzielona na część krajową i wojewódzką, zapotrzebowanie na zawody prezentowane jest alfabetycznie w podziale na zawody o istotnym i umiarkowanych znaczeniu.

Krajowy rynek pracy

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, na które prognozowane jest zapotrzebowanie, i które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju państwa. Prognoza ma wesprzeć rozwój szkolnictwa branżowego w obszarze tych zawodów, a w dalszej perspektywie przyczynić się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce. Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.


Szkoła Morska w Darłowie

W ramach doradztwa zawodowego oraz realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej uczniowie klas ósmych zapoznali się na doradztwie zawodowym z zawodami związanymi z pracą na morzu. Uczniowie i przedstawiciele Zespołu Szkół Morskich w Darłowie opowiedzieli naszym przyszłym absolwentom o pracy nawigatora morskiego, mechanika okrętowego i obsłudze gastronomicznej promów pasażerskich i jednocześnie przybliżyli ofertę swojej szkoły.

Technikum Leśne w Warcinie

Uczniowie klas ósmych spotkali się z uczniami  i nauczycielami Technikum Leśnego w Warcinie, aby zapoznać się ze specyfiką zawodu leśnika oraz ofertą Szkoły Leśnej na warcińskiej polanie. Nasi przyszli absolwenci dowiedzieli się jakie predyspozycje należy posiadać, aby wykonywać zawód leśnika, jak wygląda praca w tym zawodzie oraz jak przebiega ścieżka kariery zawodowej na tym kierunku kształcenia.

Drzewniak

Technik przemysłu mody czy technik reklamy? Uczniowie klasy 8a w ramach zajęć z doradztwa zawodowego wybrali się 10 lutego do Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku czyli Drzewniaka. W szkole mieli okazję zapoznać się z oferowanymi przez szkołę kierunkami kształcenia czyli ze specyfiką nauki na kierunkach: liceum plastyczne, technik reklamy, technik przemysłu mody, technik fotografii i multimediów, technik informatyczny, technik technologii obróbki drewna.