Wybór zawodu a warunki zdrowotne
Wkrótce podejmiecie decyzję edukacyjno-zawodową (dotyczącą wyboru szkół ponadgimnazjalnych i zawodu). Ważnym czynnikiem decydującym o tym czy zostaniecie przyjęci do danego typu szkoły jest wasze zdrowie.
Przeciwwskazania zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia
Coraz częściej u młodzieży pogarsza się stan zdrowia. Najczęściej występującymi schorzeniami wśród młodzieży kończącej gimnazjum są:
WADY SŁUCHU
Przeciwwskazania:
– czynności narażające narządy zmysłów na uszkodzenia,
– konieczność przebywania w hałasie,
– praca na wysokości,
– prace związane z obsługa interesantów,
– prace wymagające kontroli słuchowej wykonywanych czynności i bezpieczeństwa sytuacji,
– prace, w niektórych narząd słuchu wykorzystywany jest do diagnostyki stanu urządzeń i organizmów żywych.
WADY WZROKU (np.: silna krótkowzroczność, jednooczność, zez i inne)
Przeciwwskazania:
– wykonywanie czynności precyzyjnych wymagających dużej dokładności,
– praca przy niekorzystnym lub niewielkim oświetleniu,
– praca wymagająca dużego wysiłku fizycznego,
– praca przy obsłudze maszyn w ruchu, monitorach ekranowych,
– prace wymagające dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– praca w środowisku silnie zanieczyszczonym (np.: pyły, pary, gazy),
– czynności w których wymagana jest wzrokowa kontrola pracy, wymagające stałego napięcia obu lub jednego oka,
– praca na wysokościach i rusztowaniach,
– prace związane z prowadzeniem pojazdów i służbą ruchu,
– praca angażująca długotrwałe zmysł równowagi
NADMIERNA POBUDLIWOŚĆ NERWOWA, NERWICA
Przeciwwskazania:
– prace powiązane z dużym napięciem nerwowym, z dużą odpowiedzialnością, z narażeniem na działanie czynników stresogennych,
– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi i dokładności,
– prace precyzyjne wymagające skomplikowanych operacji manualnych,
– prace związane z udzielaniem pomocy innym ludziom,
– prace realizowane w sytuacjach kryzysowych lub związane z silną presja społeczną.
ASTMA I INNE SCHORZENIA OSKRZELI
Przeciwwskazania:
– nadmierny wysiłek fizyczny,
– narażenie na obciążenie emocjonalne i silny stres,
– przebywanie w pyle, oparach gazów i substancji chemicznych,
– praca w środowisku zanieczyszczonym zadymionym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– przebywanie w pomieszczeniach narażających na kontakt z alergenem,
– praca w zmiennych warunkach środowiskowych ( częściowo w pomieszczeniu, częściowo na wolnym powietrzu),
– przebywanie w środowisku nadmiernie wilgotnym lub zbyt suchym.
CUKRZYCA
Przeciwwskazania:
– praca na wysokości
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń ruchu,
– prace wymagające znacznego wysiłku fizycznego,
– prace wywołujące napięcie, związane z dużym narażeniem na czynniki stresogenne,
– zawody i prace, które narażałaby na urazy pracownika i otoczenie,
– praca realizowana w zmiennych warunkach organizacyjnych,
– zawody utrudniające przestrzeganie zaleceń dietetycznych,
– praca wymagająca nadmiernego zaangażowania narządu wzroku.
CHOROBY NEREK I UKŁADU MOCZOWEGO
Przeciwwskazania:
– praca w środowisku zimnym i wilgotnym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– wykonywanie czynności z narażeniem na kontakt ze środkami i substancjami neurotoksycznymi ( metale ciężkie, substancje i związki chemiczne, leki),
– prace realizowane w trudnych warunkach środowiskowych,
– czynności powodujące duże obciążenie fizyczne.
ALERGIA
Przeciwwskazania:
– kontakt z alergenami ( np.: sierść, pyłki traw, pleśń, kurz, roztocze i inne),
– praca w środowisku zanieczyszczonym,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych,
– praca w kontakcie ze środkami drażniącymi,
– praca związana z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na nadmierny stres i obciążenie emocjonalne.
CHOROBY SKÓRY
Przeciwwskazania:
– prace w mikroklimacie wilgotnym lub bardzo suchym,
– prace w kontakcie z detergentami, środkami chemicznymi, produktami spożywczymi, smarami, lakierami, olejami,
– praca w sytuacji ekspozycji społecznej chorobowo zmienionych partii skóry,
– praca w warunkach środowiskowych nasilających objawy schorzenia np.: słońce,
– praca w warunkach stresogennych.
CHOROBY STAWÓW I REUMATYCZNE
Przeciwwskazania:
– przebywanie w środowisku wilgotnym, w zimnych pomieszczeniach,
– praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wolnym powietrzu,
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– praca związana z narażeniem na działanie drgań mechanicznych (o dużej częstotliwości).
CHOROBY UKŁADU POKARMOWEGO
Przeciwwskazania:
– przeciwwskazane prace w narażeniu na substancje hepatotoksyczne, ( substancje chemiczne (w tym i leki) które zaburzają funkcjonowanie lub uszkadzanie komórek wątroby lub całego tego narządu.
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na działanie czynników stresogennych, silne napięcie emocjonalne,
– prace wymuszające nieprzestrzeganie zaleconej diety ( np.: związane z degustacją potraw).
MIGRENA
Przeciwwskazania:
– czynności wymagające wysiłku fizycznego, związane z dźwiganiem ciężarów,
– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,
– praca przy obsłudze maszyn, urządzeń, powiązane z dużym wydatkiem energetycznym,
– kierunek kształcenia związany z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego, połączone z dużą odpowiedzialnością,
– prace w mikroklimacie zimnym lub gorącym, pod ziemią , pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,
– prace realizowane w warunkach dużego natężenia hałasu.
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWA
Przeciwwskazania:
– praca w wymuszonej pozycji ciała,
– praca wymagająca pełnej sprawności ruchowej,
– praca wymagająca dużej precyzji i sprawności manualnej,
– praca związana z dźwiganiem ciężarów,
– praca wymagająca dobrej koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– praca na wysokości,
– czynności związane z dużym wysiłkiem fizycznym.
PADACZKA I INNE SCHORZENIA PRZEBIEGAJĄCE Z UTRATĄ ŚWIADOMOŚCI LUB ZABURZENIAMI RÓWNOWAGI.
Przeciwwskazania:
– praca na wysokości,
– wykonywanie czynności związanych z koniecznością używania maszyn i urządzeń będących w ruchu,
– prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej,
– czynności wymagające dużej koncentracji uwagi,
– czynności wymagające wysiłku fizycznego związane z dźwiganiem ciężarów,
– sytuacje wywołujące silny stres, napięcie, obciążenie emocjonalne,
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym,
– praca w mikroklimacie gorącym i zimnym, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na pole elektromagnetyczne
– kierunki kształcenia związane z dużą zmiennością sytuacji oraz realizowane w stanie silnego stresu i dużego napięcia nerwowego połączone z dużą odpowiedzialnością,
– praca w środowisku z pulsującym, zmiennym światłem,
– względne ograniczenie: długotrwała praca z komputerem.
SCHORZENIA NARZĄDU MOWY
Przeciwwskazania:
– prace wymagające długotrwałego wysiłku głosowego,
– prace związane z kontaktem werbalnym z innymi osobami,
– prace związane z obsługą klientów,
– zawody związane z silną ekspozycją społeczną,
SCHORZENIA UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO/np.: białaczka i inne
Przeciwwskazania:
– prace z narażeniem na substancje mielotoksyczne,( powodujące uszkodzenia komórek szpiku)
– prace związane z narażeniem na uszkodzenie ciała, urazy i skaleczenia,
– prace związane z dużym wysiłkiem fizycznym,
– narażenie na silny stres i obciążenie emocjonalne,
– prace w zmiennych i trudnych warunkach atmosferycznych,
SKRZYWIENIE KRĘGOSŁUPA
Przeciwwskazania:
– praca obciążająca fizycznie/ z dużym wysiłkiem fizycznym.
– praca w długotrwałej ciągłej pozycji stojącej lub w wymuszonej pozycji ciała ( np.: siedzącej, z pochyleniem itp.).
– praca związana z dźwiganiem ciężarów,
– praca wymagająca pełnej sprawności psychoruchowej,
– praca na wysokości.
WADY SERCA i inne schorzenia układu krążenia ( uwzględnić należy wydolność fizyczną oraz ewentualne zagrożenie utratą świadomości).
Przeciwwskazania:
– praca związana z wysiłkiem fizycznym i dźwiganiem ciężarów,
– praca w wysokiej temperaturze lub mikroklimacie zimnym,
– prace w dusznych pomieszczeniach, pod ziemią, pod wodą, z narażeniem na działanie pola elektromagnetycznego,
– prace związane z dużym napięciem nerwowym, narażeniem na stres i obciążenie emocjonalne,
– prace w warunkach dużego natężenia hałasu,
– praca na wysokości,
– praca przy obsłudze maszyn i urządzeń powiązana z dużym wydatkiem energetycznym (np.: maszyn w ruchu).

Oferta II LO w Słupsku w roku szkolnym 2020/2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 

Drodzy Uczniowie i Rodzice,

mapakarierzachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.mapakarier.org

Na stronie  uczniowie znajdą informację o 570 zawodach obecnych dziś na rynku pracy. Dowiedzą się, co trzeba umieć i jakie wykształcenie zdobyć, by pracować w danych zawodach. Znajdą wszelkie informacje o danych zawodzie, takie jak czas pracy, zarobki, zapotrzebowanie na rynku, specyfika pracy, niezbędne predyspozycje, możliwości zatrudnienia, i wszystko inne, co dotyczy wybranego zawodu. Warto tam zajrzeć przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły.

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2019/2020

Sposób przeliczania punktów w trakcie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych


Warsztaty dla ósmoklasistów w Drzewniaku

thumbnail_plakat_warsztatyZespół Szkół Technicznych w Słupsku ma  przyjemność zaprosić uczniów szkół podstawowych na dodatkowe zajęcia z informatyki  (UWAGA! zajęcia skierowane są do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych).
To okazja poznania najnowszych rozwiązań informatycznych oraz podejrzenia jak pracować wydajnie i efektownie. Nie przegap okazji.
Data: Każda co druga sobota począwszy od 21 marca do 6 czerwca 2020 roku
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Słupsku ul. Szymanowskiego 5
Prosimy o zarejestrowanie się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://bit.ly/31HnqzE celem rezerwacji miejsca. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy temat to osobne zajęcia, które danego dnia są prowadzone dwa razy. Na każde zajęcia należy rejestrować się osobno. Szczegółowe informacje u organizatora: Radosław Sorbian – e-mail: radoslaw.sorbian@drzewniak.slupsk.pl

Tematyka zajęć:

21 marca 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Wkrętak, śrubka, młotek, RAM – napraw kompa sam. 
Dlaczego nasz komputer przestał działać? Dlaczego pracuje tak głośno? Co zrobić żeby działał szybciej? Czym naprawiać i  jak sprawdzić elementy komputera – dowiesz się uczestnicząc w tych zajęciach.

4kwietnia 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Sieć komputerowa nie taka straszna
Zbuduj własną sieć komputerową od podstaw używając narzędzi jakie na
co dzień używają informatycy. Poznaj tajniki sieci, trendy, sprzęt sieciowy
i wykorzystaj jego możliwości. Zabezpiecz sieć aby móc w niej pracować i bawić się bezpiecznie

18 kwietnia 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Użytkowa grafika komputerowa czyli…stwórz wzór, jakiego nie ma w tablicach matematycznych.
Na warsztatach poznasz podstawy grafiki 2D, zaprojektujesz własny wzór. Możesz zdobyć nowe umiejętności.

9 maja 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Druk 3D bez tajemnic
Interesujesz się projektowaniem i drukiem 3D – te warsztaty są dla Ciebie. Poznasz na nich m. innymi

  • Budowę drukarki 3D
  • Technikę przygotowania druku
  • Materiały eksploatacyjne – czyli z jakich materiałów możemy drukować
  • Podstawowy program do przygotowania modelu 3D w którym zaprojektujesz własny model

23 maja 2020 r. godz. 9.00, 11.00
Galerie internetowe, rysowanie w HTML.
Masz zbiory zdjęć?!Chcesz uatrakcyjnić stronę internetową?! Wykorzystując język html oraz css stworzysz interaktywną galerię internetową. Nauczysz się rysować rysunki w HTML-u.

06 czerwca 2020 r. godz. 8.00, 10.00
Apple – nie taka straszna nowoczesna technologia.
Na zajęciach przedstawione zostanie sprzęt firmy Apple (Macbook, Ipad, AppleTV). Poznasz programy użytkowe oraz specjalistyczne.


Obwieszczenie w sprawie zawodów potrzebnych na rynku pracy.

Minister Edukacji Narodowej ogłosił prognozę zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim i krajowym rynku pracy.

Automatyk, kierowca mechanik, mechatronik, murarz-tynkarz, technik budowy dróg, technik programista, technik spawalnictwa – między innymi w tych zawodach prognozowane jest szczególne zapotrzebowanie na pracowników na krajowym rynku pracy. Prognoza ma na celu wskazanie kierunków rozwoju oferty szkolnictwa branżowego. Jest podzielona na część krajową i wojewódzką, zapotrzebowanie na zawody prezentowane jest alfabetycznie w podziale na zawody o istotnym i umiarkowanych znaczeniu.

Krajowy rynek pracy

Prognoza krajowa zawiera alfabetyczny wykaz 24 zawodów, na które prognozowane jest zapotrzebowanie, i które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju państwa. Prognoza ma wesprzeć rozwój szkolnictwa branżowego w obszarze tych zawodów, a w dalszej perspektywie przyczynić się do spadku bezrobocia wśród absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Polsce. Zawody o szczególnym znaczeniu dla rozwoju państwa to: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, murarz-tynkarz, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, technik automatyk, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budowy dróg, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik elektronik, technik elektryk, technik energetyk, technik mechanik, technik mechatronik, technik programista, technik spawalnictwa, technik transportu kolejowego.


Szkoła Morska w Darłowie

W ramach doradztwa zawodowego oraz realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej uczniowie klas ósmych zapoznali się na doradztwie zawodowym z zawodami związanymi z pracą na morzu. Uczniowie i przedstawiciele Zespołu Szkół Morskich w Darłowie opowiedzieli naszym przyszłym absolwentom o pracy nawigatora morskiego, mechanika okrętowego i obsłudze gastronomicznej promów pasażerskich i jednocześnie przybliżyli ofertę swojej szkoły.

Technikum Leśne w Warcinie

Uczniowie klas ósmych spotkali się z uczniami  i nauczycielami Technikum Leśnego w Warcinie, aby zapoznać się ze specyfiką zawodu leśnika oraz ofertą Szkoły Leśnej na warcińskiej polanie. Nasi przyszli absolwenci dowiedzieli się jakie predyspozycje należy posiadać, aby wykonywać zawód leśnika, jak wygląda praca w tym zawodzie oraz jak przebiega ścieżka kariery zawodowej na tym kierunku kształcenia.

Drzewniak

Technik przemysłu mody czy technik reklamy? Uczniowie klasy 8a w ramach zajęć z doradztwa zawodowego wybrali się 10 lutego do Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku czyli Drzewniaka. W szkole mieli okazję zapoznać się z oferowanymi przez szkołę kierunkami kształcenia czyli ze specyfiką nauki na kierunkach: liceum plastyczne, technik reklamy, technik przemysłu mody, technik fotografii i multimediów, technik informatyczny, technik technologii obróbki drewna.