Krajowy projekt “Niezapominajki pomagają pamiętać” 

Partnerzy: SP 190 w Łodzi, SP w Rząsce, SP w Gądkowie Wielkim, SP w Zbąszyniu, SP w Pasiekach 

Cel projektu: images
– rozpowszechnienie Święta Polskiej Niezapominajki
– kształtowanie pozytywnych postaw w kontaktach z ludźmi
– zachęcanie do okazywania wzajemnej serdeczności i życzliwości
– uświadomienie wartości przyjaźni oraz konieczności jej pielęgnowania
– poznawanie oraz odkrywanie piękna najbliższej przyrody
– przeżywanie, odczuwanie i doświadczanie przyrody „na wyciągnięcie ręki”
– kształtowanie cech umożliwiających współpracę w grupie
– motywowanie do pracy poprzez współpracę, współdziałanie i wymianę doświadczeń
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności
– promowanie wyników wspólnej pracy poza środowisko szkolne
– rozwój kompetencji cyfrowych 

etw_qualitylabel_133249_pl-1