Informator dla rodziców 2020

Przykładowa prezentacja funkcjonowania Akademii Przyszłości z 2018 roku