Przykładowa prezentacja funkcjonowania Akademii Przyszłości z 2018 roku