Pracownicy administracyjni szkoły:

Drewniak Magdalena  – główny księgowy

Janikiewicz Grażyna – specjalista do spraw administracyjno – finansowych

Jakubowska Dorota – sekretarz szkoły

Popiel Bogumiła – kierownik gospodarczy

Andrzejewska Beata – woźna

Janusz Krystyna – woźna

Janusz Wioletta – szatniarka

Majchrzak Irena – pracownik obsługi

Cerapińska Renata – pracownik obsługi

Ślaska Elżbieta – pracownik obsługi

Wieszun Grażyna – pracownik obsługi

Kłudkowski Feliks – konserwator

Koniewski Ryszard – konserwator

Dudziński Sławomir – konserwator