Pracownicy administracyjni szkoły:

Drewniak Magdalena  – główny księgowy

Jakubowska Dorota – sekretarz szkoły

Pańka Patrycja – specjalista do spraw administracyjno – finansowych

Popiel Bogumiła – specjalista do spraw gospodarczych

Andrzejewska Beata – woźna

Cerapińska Renata  – woźna

Dudziński Sławomir – konserwator

Janusz Wioletta – szatniarka

Kłudkowski Feliks – konserwator

Milewska Jolanta – opiekun dzieci na przejściu dla pieszych

Ostrowska Violetta – pracownik obsługi

Rybak Krzysztof – pracownik obsługi

Śląska Elżbieta – pracownik obsługi

Wieszun Grażyna – pracownik obsługi