DYREKTOR SZKOŁY

MGR ELŻBIETA KRAWCZYKIEWICZ

WICEDYREKTOR SZKOŁY

MGR WIOLETA SUBOCZ