DYREKTOR SZKOŁY – MGR ELŻBIETA KRAWCZYKIEWICZ

WICEDYREKTOR SZKOŁY – MGR WIOLETA SUBOCZ