GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

mgr Sylwia Kozłowicz

mgr Anna Kirko

Poniedziałek

10.30 -16.00

8.00 – 12.00

Wtorek

8.45 – 11.45

11.00 – 16.00

Środa

11.00 – 15.30

8.00 – 12.30

Czwartek

7.30 – 12.45

11.00 – 15.30

Piątek

11.00 – 11.45
12.30 – 15.30

7.30 – 11.30


WAŻNE TELEFONY DLA:

 • uczniów
  – 116 111 Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (linia dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz)- bezpłatna i anonimową pomoc i wsparcie konsultantów
  – 0800-12-12-12– Dziecięcy Telefon Zaufania, Rzecznika Praw Dziecka
  – (22) 583 66 00 – Rzecznik Praw Dziecka. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 08.15-16.15. Adres poczty elektronicznej: rpd@brpd.gov.pl
 • rodziców, nauczycieli
  – 800 100 100 bezpłatną pomoc konsultantów Telefonu dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci (linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl).

To nie są numery alarmowo – ratunkowe. Jeśli potrzebna jest natychmiastowa pomoc, prosimy dzwonić pod numer alarmowy 112 (policja, straż pożarna, pogotowie).

ŹRÓDŁO:    Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Rzecznik Praw Dziecka

NAJCZĘSTSZE FORMY PRZEMOCY, TO:

Przemoc fizyczna:

 • bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

Przemoc psychiczna:

 • wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi…

Inny rodzaj zachowań:

 • zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych…
 • niszczenie rzeczy osobistych
 • demolowanie mieszkania
 • wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie
 • pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb
 • zmuszanie do picia alkoholu
 • zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków

PAMIĘTAJ:

 1. Z każdej sytuacji jest wyjście!
 2. Jeśli jesteś osobą dorosłą, doznajesz przemocy lub jesteś jej świadkiem powinieneś mieć wiedzę na ten temat, wtedy będziesz mógł się bronić.
 3. Prawo zabrania stosowania przemocy fizycznej lub psychicznej i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.
 4. Przemoc, czy to ze strony osoby obcej, czy w rodzinie, czy też wobec dziecka jest często Przestępstwem.
 5. Pamiętaj, przemoc karmi się milczeniem

Źródło: fundacjamederi.pl