Brak opisu.

Uczniowie klasy 6b od marca br. biorą udział w projekcie „TRADYCYJNY SAD”. Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny organizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, której głównym założeniem jest zachowanie różnorodności biologicznej Polski i zdrowia społeczeństwa. Projekt polega na poznaniu sadowniczego dziedzictwa polskich ziem i restytucji starych odmian drzew w formie szkolnego mini sadu składającego się z co najmniej 5 drzew sadzonych swobodnie na ogólnodostępnym terenie. Kładzie nacisk na prowadzenie sadu w sposób naturalny tj. z doborem odpornych odmian dostosowanych do polskich warunków oraz zastosowaniem ekologicznego sposobu ochrony roślin, który nie szkodzi środowisku. Założenia projektu są wieloetapowe, a młodzież będzie zdobywała wiedzę na temat umiejętnej uprawy oraz walorów zdrowotnych owoców pochodzących z drzew tradycyjnych odmian czereśni. Zespół przyjął nazwę ,,Czereśniaki z SP1” oraz ustanowił logo promujące Naszą szkołę i czereśnie, które mam nadzieję, wzbogacą teren placówki.

Comments are closed.

Skip to content