XV WOJEWÓDZKI KONKURS

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„Śpiewajmy kolędy”

ZAPRASZAMY  WSZYSTKICH  UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
DO  UDZIAŁU W KONKURSIE

Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
ul. Witolda Lutosławskiego 23, 76 – 200 Słupsk

Miejsce i termin

Konkurs „Śpiewajmy kolędy” odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku

Dnia 9 grudnia 2022 r.
Przesłuchania :
od godz. 14.00 – klasy I – IV
od godz. 16.00 – klasy V – VIII

Cele konkursu

 1. Popularyzowanie wśród dzieci tradycji śpiewania kolęd i pastorałek.
 2. Rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki.
 3. Pobudzanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych dzieci.
 4. Stworzenie możliwości współzawodnictwa artystycznego wśród uczniów.
 5. Wymiana doświadczeń pedagogicznych.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych  województwa pomorskiego.
 2. Każdy uczestnik wykonuje jedną kolędę lub utwór o tematyce bożonarodzeniowej w języku polskim.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
  klasy I – IV
  klasy V – VIII
 4. W każdej kategorii szkołę reprezentować może jeden solista i jeden zespół wokalny (od 2 – 6 osób).
 5. Wraz z kartą zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać podkład do piosenki (w formacie MP3), dopuszczamy akompaniament własny – instrument we własnym zakresie.

Jury

 1. Jury i jego przewodniczącego powołuje organizator.
 2. Jury oceniać będzie poziom wykonania, dobór repertuaru, dykcję, ogólny wyraz artystyczny.
 3. Ocena uczestników konkursu jest sumą ocen jurorów.
 4. Jury przyzna dyplomy, nagrody i wyróżnienia.
 5. Obrady są tajne, ostateczne i nieodwołalne.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie/ przesłanie wypełnionej
karty zgłoszenia, oświadczenia oraz podkładu muzycznego
do dnia 25.11.2022 r. na adres e-mail: daria.korowajczyk@sp1slupsk.pl
Kontakt w sprawach konkursu tel. 661 133 852

ZAPRASZAMY SERDECZNIE DZIECI I ICH OPIEKUNÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE

ORGANIZATORZY
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W SŁUPSKU

Comments are closed.

Skip to content