Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2024/2025 odbywać się będzie drogą elektroniczną.

W celu złożenia podania do szkoły należy wejść na stronę https://rekrutacje-slupsk.pzo.edu.pl/, gdzie znajduje się szczegółowa instrukcja dla rodzica dotycząca rekrutacji.

Rekrutacja trwa od 02.04.2024 r. (godz. 13:00) do 31.05.2024 r. (godz. 16:00) i tylko w tym terminie będzie możliwe składanie dokumentów.

Po wypełnieniu wszystkich danych należy wydrukować zgłoszenie/wniosek i dostarczyć go w formie papierowej do siedziby placówki pierwszego wyboru do 31.05.2024 r.

Do wniosku należy dołączyć odpowiednie załączniki – wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo w aplikacji.

W przypadku zapisania dziecka do szkoły innej niż obwodowa należy zgłosić ten fakt w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Sienkiewicza w Słupsku, ul. Lutosławskiego 23, tel. 59 8425501, email: sekretariat@sp1slupsk.pl

 INSTRUKCJA LOGOWANIA:

  • Należy wybrać moduł: REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.
  • Rodzic rejestruje dziecko wpisując PESEL, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA.
  • Po uzupełnieniu wymaganych danych wybiera opcję Zapisz i sam ustala LOGIN oraz HASŁO do konta.

Comments are closed.

Skip to content