W konkursie wzięli udział uczniowie klas 1-8 szkół podstawowych z województwa pomorskiego.
Celem konkursu było: uwrażliwienie uczestników na piękno przyrody naszego kraju, wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw oraz kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego kraju, ukazanie piękna Polski w krajobrazie.
Na konkurs wpłynęły 123 prace w tym dwie, które nie spełniły wymogu formalnego i nie zostały poddane ocenie jury.

W dniu 17 maja 2024 r. jury w składzie:
Iwona Powideł – koordynator konkursu, nauczyciel informatyki, pasjonatka fotografii
Ewa Pyzio – koordynator konkursu, nauczyciel języka angielskiego, pasjonatka fotografii
Rafał Szamocki – nauczyciel przedmiotów zawodowych, na kierunku ,,Fotografia i Multimedia” w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku, fotoreporter, fotoedytor
Krzysztof Tomasik – nauczyciel przedmiotów zawodowych, na kierunku ,,Fotografia i Multimedia” w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku, wykładowca w pracowni fotograficzno – filmowej w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
Adam Mroczek – nauczyciel przedmiotów zawodowych, na kierunku ,,Fotografia i Multimedia” w Zespole Szkół Technicznych w Słupsku, operator obrazu
Julia Potrykus – dyplomowany fotograf, absolwentka Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku na kierunku Fotografia i Multimedia, Laureatka konkursów fotograficznych i filmowych, stypendystka Marszałka Województwa Pomorskiego
Maksymilian Pyzio – uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku na kierunku Fotografia i Multimedia, wielokrotny Laureat konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w dziedzinie fotografii i filmu, stypendysta Marszałka Województwa Pomorskiego

dokonało oceny prac konkursowych i przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Wiktoria Stromska – SP Mirachowo
II miejsce – Maja Boldt – SP Morzeszczyn
III miejsce – Lena Gruszka – SP Wrzeście

Wyróżnienia (kolejność przypadkowa):

  1. Nadia Krocz – SP Morzeszczyn
  2. Leon Subocz – ZSP Dębnica Kaszubska
  3. Mateusz Trubacz – SP 3 Słupsk
  4. Milena Wiśniewska – SP 1 Słupsk
  5. Nina Jaśnikowska – SP 2 Sztum
  6. Kamil Struk – SP Puck
  7. Aniela Nazarewicz – SP Puck
  8. Styn Jakob – SP Puck
  9. Bartosz Dziewięcin – SP 6 Wejherowo
  10. Milena Dobieglewska – SP Morzeszczyn

Gratulujemy wszystkim i zapraszamy do VI edycji konkursu za rok.

Comments are closed.

Skip to content