Nasza szkoła dołączyła do eTwinning-owej społeczności w Europie.
z12302810Q,NIEZAPOMINAJKI-I-POSAZEK-BUDDY---nie-moglo-ich-zab
eTwinning promuje współpracę szkół w Europie za pośrednictwem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Centralne Biuro Akcji eTwinning kierowane jest przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 31 europejskich Ministerstw Edukacji pracujących dla szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy nad rozwojem uczenia się. Na szczeblu krajowym eTwinning wspierany jest przez 38 Narodowych Biur Kontaktowych Programu eTwinning.

Wraz ze szkołami partnerskim ze Zbąszynia i Gądkowa Wielkiego rozpoczęliśmy nasz pierwszy projekt eTwinningowy pt.Niezapominajki pomagają pamiętać.

Cele projektu:
– rozpowszechnienie Święta Polskiej Niezapominajki
– kształtowanie pozytywnych postaw w kontaktach z ludźmi
– zachęcanie do okazywania wzajemnej serdeczności i życzliwości
– uświadomienie wartości przyjaźni oraz konieczności jej pielęgnowania
– poznawanie oraz odkrywanie piękna najbliższej przyrody
– przeżywanie, odczuwanie i doświadczanie przyrody na wyciągnięcie ręki
– kształtowanie cech umożliwiających współpracę w grupielogoetwinning-300x205
– motywowanie do pracy poprzez współpracę, współdziałanie i wymianę doświadczeń
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności
– promowanie wyników wspólnej pracy poza środowisko szkolne
– rozwój kompetencji cyfrowych