Nasza szkoła dołączyła do eTwinning-owej społeczności w Europie.etwinning-1280x600

eTwinning został zainaugurowany w 2005 roku jako główna akcja Programu eLearning Komisji Europejskiej, a od 2014 roku jest ściśle związany z Erasmus+, programu Unii Europejskiej wspierającego edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. Centralne Biuro Akcji eTwinning kierowane jest przez European Schoolnet, międzynarodowe partnerstwo 31 europejskich Ministerstw Edukacji pracujących dla szkół, nauczycieli i uczniów z całej Europy nad rozwojem uczenia się. Na szczeblu krajowym eTwinning wspierany jest przez 38 Narodowych Biur Kontaktowych Programu eTwinning.

Rok szkolny 2020/2021:

W ramach Międzynarodowego projektu „Europe don’t be shy” nasi uczniowie z klasy 6c wraz z rówieśnikami z Francji zgromadzili tradycyjne Bożonarodzeniowe przepisy i umieścili je we wspólnej e-książce. Otwierając link w przeglądarce Chrome można przetłumaczyć przepisy na j. polski. Być może ktoś z Państwa skusi się na francuskie czekoladowe przysmaki?

przepisy -link


Europe don’t be shy


My town is my little homeland

Let’s talk about us

Meet our class !

Klasa 7a realizuje projekt  – Deutsch innerhalb und außerhalb der Schule.


Prace naszych uczniów – projekty

Projekty eTwinning w roku szkolnym 2018/2019

Projekty eTwinning w roku szkolnym 2017/2018

odznakaZ dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 1 jako jedna z nielicznych szkół w Polsce dołączyła do międzynarodowego grona pionierów i liderów edukacji w dziedzinie praktyk cyfrowych i otrzymała międzynarodową odznakę Szkoła eTwinning. Szkoła, której zostaje przyznana odznaka odznacza się dużą widocznością na szczeblu europejskim i staje się częścią europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning, stanowiąc inspirację dla dalszego rozwoju Programu. Jest to uznanie dla ogromnego zaangażowania nauczycieli w działania w zakresie innowacyjnego i kreatywnego podejścia do nauki, e-Bezpieczeństwa, ustawicznego rozwoju zawodowego kadry oraz uczenia uczniów i nauczycieli w oparciu o współpracę krajową i zagraniczną. Aby otrzymać oznakę, szkoła musi zrealizować i udokumentować szereg działań edukacyjnych z zakresu e-Bezpieczeństwa, aktywnej współpracy cyfrowej, kreatywnych praktyk i odpowiedzialnego korzystania z Internetu oraz wziąć udział w learning event oraz seminariach online. Dzięki udziałowi w projektach eTwinningowych nasi uczniowie mogą nie tylko kształtować kompetencje językowe i cyfrowe, ale wszechstronnie się rozwijać realizując wiele projektów we współpracy z uczniami z innych szkół w Polsce i za granicą. Praktyka eTwinning już na stałe zagościła w naszych klasach, obecnie uczniowie pracują w 8 różnych projektach ze szkołami w Turcji, Grecji, Hiszpanii, Włoch, Tunezji, Czech i Rumunii  nawiązując nowe kontakty i doskonaląc umiejętność współpracy, a pracownicy oraz dyrektorzy szkół są zapraszani do udziału w specjalnych programach rozwoju realizowanych w Polsce i za granicą.