Szansa na sukces

12 września 2017

bez-tytulu

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
ogłasza rekrutację uczestników projektu

Szansa na sukces
– podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

w dniach od 04.09.2017 do 15.09.2017.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-7
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku .

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas,
szkolni koordynatorzy oraz specjalista
ds. monitoringu i promocji.

(dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronie internetowej szkoły http://sp1slupsk.pl/,
u wychowawców lub w sekretariacie)

Regulamin rekrutacji

Karta zgłoszenia

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Comments are closed.

Skip to content