Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku
serdecznie zaprasza uczniów klas III
do udziału
w XXVI Miejskim Konkursie Wiedzy o Środowisku
w roku szkolnym 2023/2024

REGULAMIN XXVI MIEJSKIEGO KONKURSU WIEDZY O ŚRODOWISKU

Cele konkursu:

1.  Pogłębienie wiedzy o środowisku.
2.  Zainteresowanie działalnością ekologiczną.
3.  Zaangażowanie w ochronę środowiska.
4. Podniesienie świadomości ekologicznej.
5. Sprawdzenie wiedzy z zakresu edukacji przyrodniczej  klas I-III.

Organizacja:

1. Organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza ul. Lutosławskiego 23 w  Słupsku.
2. Konkurs odbędzie się 24 maja 2024r. (piątek) o godz.14.00.
3.  Zgłoszenia przyjmowane będą do 22 maja 2024r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: Elwira.Galikowska-Wierzbicka@sp1slupsk.pl

Warunki uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III.
2. Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu.
3. Tematyka testu obejmuje treści podstawowe  z zakresu podstawy programowej  oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także z ochroną środowiska przyrodniczego.
4. Każdą szkołę reprezentować może:
dwóch  uczniów jeżeli szkoła liczy do  450 uczniów,
trzech uczniów jeżeli szkoła liczy powyżej 450 uczniów,
5. Prace będą oceniane przez  komisję powołaną przez organizatora.
6. Uczestniczy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu droga mailowa 27 maja 2024 r.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę, imię i nazwisko opiekuna, z którym uczeń przybędzie na konkurs. (załącznik 1)

                                      Serdecznie zapraszamy !!!

Comments are closed.

Skip to content