Palenie jest passe – młodzieżowa kampania społeczna

Przedmiotem działania „Palenie jest passe – młodzieżowa kampania społeczna” jest mobilność dziesięcioosobowej grupy uczniów do Rumunii, podczas której zostanie zorganizowana i przeprowadzona Młodzieżowa Kampania Społeczna „Palenie jest passe” dotycząca profilaktyki uzależnień od nikotyny.

Realizacja całego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które udało się naszej szkole pozyskać. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu 52,866 PLN.

Projekt realizowany będzie w terminie 30 września 2021 – 29 marca 2022. Uczniowie w marcu 2022 wezmą udział w mobilności do szkoły przyjmującej: Școala Gimnazială Nr.4 ,,Frații Popeea”Săcele. Adres: Str. Viitorului nr. 7A, Săcele, Braszów, Rumunia

Głównym celem projektu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów z klas VI – VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. H. Sienkiewicza w Słupsku, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego. Działania projektowe skupiają się w szczególności na kształceniu kompetencji wielojęzyczności, rozumieniu i tworzeniu informacji, kompetencji cyfrowych, matematycznych, osobistych, społecznych i obywatelskich.

Cele szczegółowe projektu: rozwój potencjału uczniów i nauczycieli, zdobywanie nowych praktycznych umiejętności, rozwój umiejętności interpersonalnych uczniów, rozwijanie integracji europejskiej, oswojenie ze środowiskiem międzynarodowym, kształcenie umiejętności współpracy
w międzynarodowych grupach, budowanie relacji międzyludzkich opartych na poszanowaniu innych kultur i wartości. Celem pośrednim projektu jest edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień, zapobieganie uzależnieniu od nikotyny
i palenia papierosów wśród dzieci i młodzieży, zmiana stereotypów myślowych panujących w polskim społeczeństwie dotyczących Rumunii.

Cele realizowane będą poprzez takie działania jak:
-mobilność uczniów
– przygotowania uczestników projektu dotyczące kwestii językowych (język anielski i język rumuński ), kwestii organizacyjnych, merytorycznych (umiejętności cyfrowe i organizacja kampanii) oraz kwestii kulturowych – kultura Rumunii)
-działania projektowe w czasie mobilności podczas zajęć formalnych i nieformalnych.

Zaplanowane działania projektowe w czasie mobilności prowadzone będą w języku angielskim i są to:
1. Planowanie kampanii społecznej.
2. Przeprowadzenie badan statystycznych na populacji społeczności lokalnej szkoły przyjmującej, dotyczące palenia papierosów (wieku, płci, początku palenia, prób zerwania z nałogiem). Wyniki zostaną zanalizowane i zakończone raportem z rekomendacjami stworzonym przez uczniów.
3. Zredagowanie i wykonanie ebooka o szkodliwości palenia.
4. Zaprojektowanie i wykonanie plakatów profilaktycznych.
5. Zorganizowanie spotkania profilaktycznego dla społeczności szkolnej, na którym uczestnicy przedstawią wyniki swojej pracy oraz zostaną zaproszeni prelegenci, którzy opowiedzą o swojej wygranej walce z nałogiem.
6. Wizyta i wykład w rumuńskim Regionalnym Centrum do spraw przeciwdziałania uzależnień w Brasov.
7. Spotkania integracyjne dotyczące kultury i tradycji Rumunii, spotkania integracyjne uczestników służące do poznania się wzajemnie oraz wycieczka krajoznawcza do Brasov i Bren.

Wszystkie działania podczas mobilności realizowane będą wspólnie z grupą uczniów z placówki przyjmującej oraz wpisują się w podstawę programową. Metody służące do realizowania działań to burza mózgów, dyskusje, warsztaty, wykłady, działania praktyczne z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych (Internet, program Canva, StoryJumper, Postermywall) oraz umiejętności matematycznych, praca w grupach, praca w parach, wystąpienia publiczne. Działania projektowe będą poddane ewaluacji, a efekty zostaną rozpowszechnione.Zakończenie rekrutacji do Ponadnarodowej mobilności uczniów

Proces rekrutacji do naszego programu mobilnego zakończył się posiedzeniem Komisji Rekrutacyjnej. Komisja po przeanalizowaniu dokumentów i podliczeniu punktów wyłoniła listę zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową. Uczniowie o wynikach zostali powiadomieni osobiście. Przed nami kolejny etap projektu – przygotowanie uczestników. Zaczynamy od nauki języka rumuńskiego. Pe curând!


Wizyta przygotowawcza projektu
„Smoking is passe – ponadnarodowa mobilność uczniów”

Pozdrawiamy z Sacele w Rumunii. W ramach wizyty przygotowawczej projektu „Smoking is passe – ponadnarodowa mobilność uczniów” koordynatorzy projektu panie Subocz i Pyzio w dniach 22-23 listopada odwiedziły szkołę partnerską w Rumunii. Celem wizyty było omówienie szczegółów dotyczących realizacji projektu podczas marcowej wizyty naszych uczniów w Sacele. Szkoła goszcząca położona jest w małej miejscowości u podnóża Karpat w rejonie Transylwanii. Uczniowie przywitali nas w tradycyjnych rumuńskich strojach, a my dzięki wsparciu władz miasta Słupsk przekazałyśmy dyrekcji szkoły partnerskiej gadżety promujące nasze miasto. Praca nad planowaniem przyjazdu naszych uczniów przebiegała w przyjaznej atmosferze. Miło zaskoczyła nas gościnność i przyjazne nastawienie mieszkańców Sacele. Wszystko jest już przygotowane na nasz marcowy przyjazd. Czekają już na nas nie tylko rówieśnicy ze szkoły Școala Gimnazială Nr.4 ,,Frații Popeea” w Sacele , ale też atrakcje zamku Drakuli i uroczy hotelik Ziurel.


Zajęcia przygotowawcze


W ramach zajęć przygotowawczych wzięliśmy udział w 10 godzinach zajęć z języka rumuńskiego. Podstaw języka naszego partnera projektowego uczyliśmy się online. Lekcje były super, poznaliśmy podstawowe słówka niezbędne w konwersacji, dowiedzieliśmy się także dużo o kulturze Rumunii. Na zajęciach korzystaliśmy z filmików i zadań na quizlecie, których przykłady poniżej. To była bardzo ciekawa przygoda językowa i bardzo potrzebna, abyśmy mogli porozmawiać z naszymi koleżankami i kolegami z Rumunii.

https://quizlet.com/pl/654316073/fructe-flash-cards/


Jak zorganizować dobrą kampanię społeczną i przekonać innych, że palenie jest naprawdę passe? Tego, pod okiem pracownika Centrum Inicjatyw Obywatelskich pana Tomasza Kelera, uczyli się uczestnicy projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Poznali oni tajniki prowadzenia kampanii społecznych oraz narzędzi do opracowywania multimedialnych materiałów z nią związanych. Mogą teraz wykorzystać swoją wiedzę do działań społecznych i obywatelskich, nie tylko podczas mobilności, ale na co dzień.


O tym, co trzeba wiedzieć o podróżach lotniczych, dokumentach i bezpieczeństwie w czasie mobilności dowiedzieli się uczestnicy projektu „Palenie jest passe” podczas zajęć przygotowawczych, które odbyły się w biurze podróży Travel Team w Słupsku. Teraz, jesteśmy już przygotowani do mobilności w 100%.


Spotkanie online ze szkołą przyjmującą

Technologia łączy. Na platformie zoom spotkaliśmy się z naszymi kolegami i koleżankami ze szkoły przyjmującej z Rumunii. Mogliśmy się poznać i opowiedzieć o sobie nawzajem. Pierwsze spotkanie było ekscytujące! A już wkrótce zobaczymy się w realu. Ne vedem în curând!


Skip to content